Anasayfa / Cenaze ve Defin

Cenaze ve defin işlemleri nelerdir?

Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu sağlık ocağı doktorundan yada herhangi bir doktordan alınır. Mezarlık hizmetleriyle ilgili tüm dilek ve şikayetlerinizi belediyemiz telefonları arayabilirsiniz. Vefat gece saatlerinde olmuş ise mezarlık nizamnamesince gece defin yasak olduğundan cenaze devlet hastaneleri morglarına alınır. Sabah cenaze işlemleri başlatılır. işlemler için sabah“ölüm raporu ,vefat edenin nüfus cüzdanı ve varsa sağlık karnesi ile sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir,ölüm raporu, “gömü izin belgesine dönüştürülür. Cenaze defin işlemleri için sabah mezarlığa gelinip mezar yerinin tayin edilmesi gerekir.(Aile kabristanı veya normal kabristanlık) Hastanede vefat olduğunda,gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir.Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir. Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde,“Aile kabristanı olduğuna dair belge yi de getirmeleri gerekir. ikindi namazından sonra vefat halinde cenazenin bir ertesi gün içinde defni yapılır. Defin işlemleri sırasında yıkama,araç,morg gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir,(ücret bilgileri belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir. ) Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan“fakir ilmühaberi getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır.

İmar Uygulama İlanları

Facebook